PEC, Projecte Educatiu de Caldes de Montbui

Què és un PEC?

És un projecte que vol aconseguir el compromís polític i ciutadà amb l'educació, una educació entesa com un procés permanent d'aprenentatge al llarg de tota la vida.

L’educació més enllà de l'escola.

També és un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant. El PEC permet planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi i, amb la participació de la ciutadania, elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Per què un PEC?

  • Perquè l'educació és una eina fonamental en la construcció d'una societat millor en la lluita contra l'exclusió i les desigualtats socials.
  • Per afavorir dinàmiques generadores de sentit de pertinença i sentit de ciutat.
  • Per fomentar la implicació del conjunt dels agents educatius i reforçar els vincles entre la ciutadania.
  • Per promoure la participació, el sentit de ciutadania i l'enfortiment de la democràcia.
  • Per promoure el progrés social, la igualtat d’oportunitats, la inclusió, i el creixement sostenible per a la ciutadania de Caldes.

Estructura organitzativa del PEC

  • GRUP MOTOR (GM): grup format per tècnics municipals i la regidora d’Educació que organitza, gestiona i coordina els processos de cada fase del PEC.
  • GRUP IMPULSOR (GI): grup format per persones del municipi provinents de diversos àmbits, interessades a tirar endavant les línies estratègiques i les accions de treball decidides mitjançant els diferents espais de participació que s'impulsen al llarg del procés. Sense el Grup Impulsor el projecte del PEC no té sentit.
  • SEGUIMENT INSTITUCIONAL: informació als diferents grups polítics municipals del desenvolupa- ment del PEC i recull de propostes i suggeriments.

EDUCAENTORN: l'oferta educativa de Caldes de Montbui, a un clic

L'Educaentorn es defineix com a una eina per a la millora de l'èxit educatiu, tot endreçant l'oferta educativa de Caldes, la formal, la no formal, la pública, la privada, per a totes les franges d'edat i en tots els àmbits i que comparteix els valors definits en el PEC (Projecte Educatiu de Caldes).

A través de l' enllaç www.caldesdemontbui.cat/educaentorn tindreu accés a la plataforma digital.

Descobreix l’Educaentorn, el web que et permet consultar totes les activitats, serveis i recursos educatius de Caldes de Montbui.

Contacteu

El Projecte Educatiu de Caldes continua avançant amb la col·laboració de la ciutadania que forma part del Grup Impulsor, encarregats d'executar les conclusions dels Fòrums educatius. 

Si voleu informació o esteu interessats en participar envieu un correu a pec@caldesdemontbui.cat o truqueu al 93 862 70 24 - 671 40 70 24

Projectes que representen els valors del PEC