Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són el que es recullen en el Protocol d'Identificació i Signatura Electrònica de Catalunya que trobeu als documents adjunts, en aquesta pàgina. 

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Seu Electrònica
URL: https://seu.caldesdemontbui.cat 
Emès per a: Ajuntament de Caldes de Montbui
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de servidor segur (CDS-1)


L'Ajuntament de Caldes de Montbui també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:


Plataforma de tramitació
URL: https://seu.caldesdemontbui.cat
Emès per a: Ajuntament de Caldes de Montbui
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de seu electrònica - Classe 1 i nivell mig


Portal de Transparència
URL: https://www.seu-e.cat/web/caldesdemontbui
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de seu electrònica, de classe 1, nivell mig


Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/caldesdemontbui
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de seu electrònica, de classe 1, nivell mig


Gestió Tributaria
URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08033
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de seu electrònica - Classe 1 i nivell mig


Tramitació electrònica
URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/visorits/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=817
Emès per a: Agència Catalana de Certificació
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=92#
Emès per a: Agència Catalana de Certificació
Emès per: efact.eacat.cat
Tipus certificat: Certificacions
Certificat de dispositiu servidor segur, de classe 1

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

 

Calendari de dies inhàbils

Any: 2023

Calendari de festius de l'any 2023 per la Generalitat de Catalunya: Accedir

 

Calendari de festius de l'any 2023 publicat en aquest web: Accedir

 

Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:25
Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:25