Contactar amb l'Ajuntament

Tanca Formulari

Contacte

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

Protecció de dades

Per tal de realitzar la petició, necessitem el vostre consentiment exprés i, per tant, caldrà que marqueu la casella “SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT”.

Abans de prestar el vostre consentiment cal que llegiu la informació de protecció de dades següent:

Responsable: 

Ajuntament de Caldes de Montbui
Pl. Font del Lleó 11, 08140
Caldes de Montbui
Telf: 938655656. Fax 93865565.
Correu electrònic: caldesm@caldesdemontbui.cat
Web: https://www.caldesdemontbui.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades dpd.ajcaldesdemontbui@diba.cat

Finalitat:

Gestió de l’enviament dels formulari i resposta a la sol·licitud o consulta.

Legitimació:

Consentiment de la persona interessada, d’acord amb l’art. 6.1. a) RGPD.

Destinataris:

No s’ha previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Exercici de drets:

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica http://seu.caldesdemontbui.cat o presencialment a les oficines de registre de l’Ajuntament de caldes de Montbui.

Termini de conservació de les dades. Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les TAAD, aprovades per la CNAATD i segons la normativa aplicable.

Reclamació. Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu a acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD i/o la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’autoritat de referència a Catalunya és l’APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. No obstant, si us adreceu prèviament al delegat de protecció de dades dpd.ajcaldesdemontbui@diba.cat aquest us ajudarà a resoldre el cas.

Més Informació:

Podeu trobar més informació a l'apartat de protecció de dades


Darrera actualització: 20.07.2023 | 14:36
Darrera actualització: 20.07.2023 | 14:36