El Grup Impulsor del PEC rep una primera resposta tècnica i política a les propostes d’acció

Divendres, 18 de maig de 2018 a les 14:00

Dijous s’han trobat membres del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Caldes amb regidors i tècnics municipals per rebre les primeres valoracions de l’Ajuntament sobre la proposta d’accions

Jordi Fabra, Esplai de la gent gran del Grup Impulsor del PEC

Maria Martí, Grup Fora Escola del Grup Impulsor del PEC

Roser Guiteras, regidora d'Educació i Formació Permanent

Dijous 17 de maig a la tarda ha tingut lloc, a Les Cases dels Metres, una de les trobades crucials per al desenvolupament del Projecte Educatiu de Caldes. El Grup Impulsor, veïns i veïnes que estan treballant en l’elaboració de propostes concretes del PEC i liderant la participació ciutadana del projecte, van rebre una valoració tècnica a les accions que han dissenyat al llarg dels darrers mesos i que atenen a les prioritats expressades durant el I Fòrum d’Educació de Caldes de Montbui.

A la reunió van assistir una desena de tècnics municipals i bona part del govern municipal, fet que va propiciar que el Grup Impulsor pogués avaluar la viabilitat de les serves propostes amb autoritats o professionals d’àmbits de treball de l’Ajuntament com Serveis Socials, Esports, Cultura, Joventut, Urbanisme, Participació Ciutadana, Cultura, Educació, Desenvolupament Econòmic, Hisenda, Espais Públics i Comunicació.

Tot seguit, tècnics i regidors prenen el compromís de desenvolupar els compromisos presos ahir per materialitzar algunes accions proposades i acabar d’estudiar la viabilitat d’altres.

Després de la sessió d’ahir, el Grup Impulsor preveu fer una trobada més abans de l’estiu i, després de les vacances, començar a preparar ja el II Fòrum de l’Educació de Caldes, tot amb l’objectiu de fer una poble cada vegada millor.

LES ACCIONS DEL PEC: PROPOSTES I RESPOSTES

Àmbit Poble Educador

En aquest eix de treball van sorgir peticions essencialment relacionades amb espais i infraestructures necessàries per a les entitats. L’Ajuntament ha distingit entre peticions que poden ser ateses amb els pressupostos de l’any 2018, la majoria relacionades amb materials necessaris per a activitats (projectors, armaris, etc) i la petició d’increment o millora dels espais municipals per a ús de les entitats. Aquesta última proposta d’acció seguirà sent objecte d’estudi tant tècnic com polític, atesa la magnitud del projecte en relació a la seva definició i a la inversió pressupostària que requereix.

Àmbit Transició Escola – Treball

El Grup Impulsor ha prioritzat l’elaboració d’un projecte d’orientació i acompanyament a joves durant els últims cursos de l’Educació Secundària Obligatòria per minimitzar els casos d’abandonament o fracàs escolar al municipi.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha recollit la proposta i ha pres alguns compromisos, com ara reunir-se amb el Departament d’Ensenyament i les direccions dels centres, interlocutors amb competències per autoritzar la posada en marxa d’aquest projecte. També s’ha començat a parlar amb una fundació capacitada per liderar aquest nou servei i s’ha començat a fer recerca de fons de finançament addicionals, atesa la inversió econòmica que suposa.

Àmbit Fora Escola

Aquest grup de treball ha prioritzat atendre les peticions dels joves usuaris del Toc i apostar per una ampliació d’horaris i serveis de l’Espai Juvenil de Caldes de Montbui. Segons la resposta rebuda ahir, l’Ajuntament proposa fer aquesta ampliació durant un període de proves d’uns tres mesos (durant la tardor/hivern d’enguany) que servirà per valorar la resposta jove i la viabilitat del projecte.  

Àmbit Escola Inclusiva

Una de les principals peticions d’aquest grup de treball ha estat la millora de l’atenció a les famílies amb infants que requereixen atencions especials, a través de diferents propostes d’acció (millorar la coordinació entre agents implicats, obrir una plataforma virtual d’informació, crear espais d’estimulació i formació, etc).

L’Ajuntament ofereix un inici d’acció, tot i que els tècnics han coincidit en què l’atenció a famílies i infants amb necessitats especials és un àmbit infinit que caldrà atendre des de moltes vessants i amb molts projectes paral·lels.

L’acció inicial que es va proposar ahir passa per crear una figura especialitzada en la coordinació dels recursos municipals que existeixen, que sigui un referent informatiu per a les famílies i que contribueixi a generar noves sinèrgies amb l’objectiu de fer una administració cada vegada més eficaç i més inclusiva de les diferents necessitats que té la ciutadania. I també articular els eines web o altres necessàries perquè tota la informació necessària arribi a les famílies calderines.


 


 

 

 

Darrera actualització: 22.05.2018 | 12:13