Educaentorn en construcció

Dijous, 1 de març de 2018 a les 12:00

L’Ajuntament, amb la col·laboració de la ciutadania, endreça tots els recursos locals destinats a l’educació en tots els àmbits i durant tota la trajectòria vital de les persones a través de la plataforma Educaentorn

Declaracions de Roser Guiteras, regidora d'Educació i Formació Continuada

L’Educaentorn és una plataforma virtual (http://educaentorn.diba.cat/) que ofereix la Diputació de Barcelona i al qual el municipi s’ha adherit en el marc del Projecte Educatiu de Caldes de Montbui (PEC).

Aquest projecte és una de les accions que es desprenen de la posada en marxa del PEC, que s’està executant des de la celebració del I Fòrum d’Educació (octubre de 2017).

Aquesta plataforma recull les accions, recursos i serveis educatius que tenen lloc al municipi, liderats des de l’àmbit públic o privat, i que intervenen en l’educació de les persones durant tota la seva trajectòria i des de tots els espais vitals.

El projecte s’ha posat en marxa amb dues sessions de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que ha servit per establir un esborrany de definició d’allò que entenem com “accions, serveis o recursos educatius”.

Tot seguit, es fa una crida a la comunitat educativa i les entitats per assistir a la trobada del 22 de març a les 18.30 h a Les Cases dels Mestres. En aquesta sessió es compartirà i es tancarà la definició de l’Educaentorn calderí i es començarà a elaborar la llista de recursos educatius que s’ofereixen a la ciutadania.

Tots els recursos seran traslladats a aquesta plataforma, que s’activarà, segons les previsions, el proper setembre.

Tot plegat ho ha anunciat avui, en roda de premsa, la regidora d’Educació i Formació Continuada, Roser Guiteras.

Què és un recurs educatiu?

El primer gran repte del projecte Educaentorn és establir que és un recurs educatiu. L’objectiu és encabir tots els espais que des del municipi s’ofereixen a la ciutadania per créixer, formar-se, educar i ser educat. Un cop feta la definició començarà la feina d’introduir a la plataforma tots els recursos que encabeix, de manera que qualsevol veí o veïna de Caldes, tingui l’edat que tingui, pugui trobar els recursos que se li ofereixen en base a les seves inquietuds.

La primera definició sorgida de les trobades de tècnics municipals és:

Una acció o recurs educatiu és una eina que garanteix el dret universal a l'educació de totes les persones, que contribueix al desenvolupament integral de l'individu i al desenvolupament de la seva llibertat i la seva singularitat al llarg de totes les etapes de la vida, al mateix temps que li permet desenvolupar-se en un entorn i crear un sentit de pertinença a partir d'uns valors compartits que seran la base que li permetran contribuir a la transformació social cap a una societat més justa, integradora, respectuosa, diversa, plural i crítica.

L' entorn és un agent potencialment educatiu en si mateix amb una gran diversitat d'agents que ofereixen accions i recursos que des de diferents àmbits i disciplines ajuden a desenvolupar les competències per a la vida i que cal aprofitar i posar en valor per que cada individu pugui desenvolupar el seu potencial des d'una mirada crítica i transformadora de la realitat.

Amb tot, aquesta definició serà revisada, reflexionada i tancada amb l’ajuda de la comunitat educativa i les entitats, durant les trobades de març i abril.

Darrera actualització: 01.03.2018 | 12:26