Habitatge cooperatiu

L'Ajuntament ofereix en cessió d'ús el solar municipal situat entre el carrer Nou i la plaça de l'Onze de Setembre, per construir un habitatge cooperatiu

L’Ajuntament va encarregar a la Diputació de Barcelona la realització d’un estudi, que ha realitzat la Fundació La Dinamo i que es va presentar el 25 de setembre del 2019, per conèixer la viabilitat de la construcció d’habitatges promoguts per part d’una cooperativa en el solar municipal que l’Ajuntament ofereix en cessió d’ús, situat entre el carrer Nou i la plaça de l’Onze de Setembre. L'equip de govern té la intenció de convocar un concurs públic per a la construcció d’habitatge cooperatiu en aquest cèntric solar municipal que el consistori cedirà en cessió d’ús. D’aquesta manera, es vol encarar la problemàtica d’habitatge assequible que, igual que molts ajuntaments, pateix Caldes. Pel govern,la construcció d'habitatge cooperatiu en un solar municipal en cessió d'ús, com una forma d’ampliar el parc d’habitatges d’una manera no especulativa. és d'interès municipal i constitueix un dels projectes importants d’aquesta legislatura.

L’estudi, encarregat per l’Ajuntament a la Diputació i realitzat i per la Fundació per a l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús La Dinamo, vincula la viabilitat del projecte a la cessió del terreny municipal per un període mínim de 50 anys i òptim de 75, i contempla la construcció d’uns 18 habitatges amb zones comunes com bugaderia i sales de reunions entre d’altres.

El 10 d'octubre del 2019, Caldes va acollir una jornada formativa sobre l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. La jornada, organitzada per l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldes, va acollir una trentena de persones, entre polítics i tècnics municipals de diversos ajuntaments de la comarca, membres de cooperatives i persones a títol individual.

Què és l’habitatge cooperatiu en règim d’ús?

L’Ajuntament cedeix un solar de propietat municipal a una cooperativa per un període de temps per a que hi construeixi habitatge digne a un preu assequible.

Les persones sòcies de la cooperativa poden ser usuàries d’un habitatge i dels espais comunitaris, fent una aportació de capital inicial i pagant una quota mensual. En cas que la sòcia habitant decideixi abandonar la cooperativa o canviar d’habitatge, pot renunciar al dret d’ús recuperant l’aportació de capital inicial i la cooperativa torna a assignar l’habitatge a una altra sòcia expectant amb les mateixes condicions assequibles que gaudia la sòcia anterior. El dret d’ús, per tant, sempre serà atorgat per la cooperativa.

L’ajust dels costos de producció, fruit del procés d’autopromoció, permet reduir el preu final de l’habitatge i per tant plantejar unes aportacions inicials i unes quotes mensuals més assequibles respecte les formes d’accés a l’habitatge tradicional.

Dades del solar de titularitat municipal que s’oferix en cessió d’ús a Caldes

El solar està situat al bell mig del casc històric, al costat de la Plaça de la Font del Lleó i l’edifici de l’Ajuntament, i donant a la Plaça Onze de Setembre. Per la seva ubicació molt cèntrica es troba proper a la majoria d’equipaments i serveis del municipi.

La parcel·la forma part del Polígon d’Actuació PA-1 La salut, que afecta una superfície total de 3.800 m2 entre sòl destinat a residencial, a vial i a espai lliure (la pròpia Plaça Onze de Setembre).

La parcel·la té una superfície de 541,58 m2, és de forma rectangular i consta de tres façanes: al carrer Nou -a nord oest-, a la Plaça Onze de setembre -a sud est- i a un carreró estret -a sud oest- entre la parcel·la i l’edifici de l’Ajuntament. El costat restant és mitgera amb el solar adjacent. El costat llarg de la parcel·la mesura 27,12 m i el costat curt uns 17,35 m

La densitat màxima a la parcel·la és de 24 habitatges. L’ús d’aparcament esdevé incompatible. Es permet una ocupació del 100% de la parcel·la i es pot construir PB+3, amb una edificabilitat màxima de 1850 m2

Proposta

D’acord la normativa urbanística es poden edificar fins a 24 habitatges. Tanmateix, un dels aspectes característics associats al model d’habitatge cooperatiu en ús és la voluntat dels projectes d’impulsar models de vida més comunitaris a través d’incrementar els espais i serveis compartits respecte les promocions tradicionals. Així doncs, a part de comptar amb els espais comuns habituals – espais de circulació o d’instal·lacions – es poden plantejar altres espais comunitaris que permetin optimitzar determinats serveis a la vegada que afavorir la interacció i la convivència de la comunitat. Aquests poden ser, per exemple: espai de bugaderia, espai per a cures, taller d’eines i reparacions, sala d’estar i cuina menjador per a grups grans, espai per a convidats, entre d’altres.

Es planteja que es puguin destinar uns 10 m2 per habitatge de mitjana a espais comunitaris. Segons això, es proposa una mitjana de superfície construïda per habitatge al voltant dels 60 m2, i un percentatge d’espais comunitaris d’entre el 20 i el 30% de la superfície total.

La proposta preveu que una bona part de la planta baixa es destini a ús de local comercial, tipus economat o cafeteria, gestionat per la pròpia cooperativa (194 m2 aprox). També hi haurà una part que serà cedida a l’Ajuntament per tal d’augmentar les dependències municipals (120 m2 aprox.) .

Pel que fa als habitatges, es proposa treballar en base a un sistema modular partint d’un habitatge mínim al qual es poden agregar diferents mòduls per a ampliar-lo, definint diverses tipologies. Aquest sistema aporta facilitat per adaptar el projecte a la demanda així com a les múltiples formes de convivència. També permet plantejar la possibilitat de modificar l’agrupació dels mòduls al llarg del temps, podent agregar-ne o treure´n en funció de les necessitats de les unitats de convivència.

La proposta modular que conforma el sistema estructural permet la conformació de 17-18 habitatges entre 40 i 85 m2 de superfície útil.

A nivell econòmic, l’estudi contempla unes aportacions inicials d’aproximadament 26.000€ per Unitat de Convivència, i quotes mensuals d’entre 400€ i 450€ (pis petit), entre 600€ i 650€ (pis mitjà), i entre 800€ i 850€ (pis gran), segons els diversos escenaris plantejats.

El fet de poder comptar amb ajuts municipals i estatals permet una reducció de les quotes mensuals del 10%, o d’una minimització de les aportacions inicials de fins el 45%.

Pel que fa al solar, es preveu l’adjudicació a través d’un contracte de dret de superfície d’entre 50 i 75 anys. D’acord a aquest contracte l’Ajuntament percep un cànon anual, manté la propietat del sòl i recupera la plena propietat del sòl i l’edifici construït en acabar el període de cessió establert.

Les persones, entitats o col·lectius interessades en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament a través del telèfon 93 865 55 99 o del correu electrònic
habitatge@caldesdemontbui.cat.

Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament Plaça de la Font del Lleó, 11 / Telf. 93 865 55 99 / correu electònic: habitatge@caldesdemontbui.cat. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 26.05.2023 | 14:16