Pla d'Actuació Municipal (PAM)

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que recull els objectius que ha establert el govern per tirar endavant l’activitat de l’Ajuntament durant els quatre anys de mandat. Conté els eixos estratègics, els objectius i les accions que desplegarà el govern.

L’elaboració i concreció del PAM de Caldes de Montbui es basa en els conceptes que han definit el pacte de govern municipal: municipi, cultura, país i futur. Al servei d’aquests conceptes, el PAM estructura set eixos, la definició dels objectius de cada eix i les accions que es proposa desplegar per a la consecució de les fites proposades en cada cas. 

El document identifica les aportacions fetes i incorporades fruit del tràmit de reflexió política i ciutadana amb l’anotació “Proposta incorporada durant el procés d’Audiència Pública”, sent un total de 20 noves anotacions al PAM en relació al document inicial. L’aprovació del document definitiu s'ha fet al Ple de l'Ajuntament de gener de 2024.