Projecte de Mentoria per a infants i joves reagrupats a Caldes de Montbui

El projecte de Mentoria a Caldes de Montbui és un projecte d'acollida i de prevenció adreçat als infants i joves nouvinguts que acaben de ser reagrupats. Els mentors els fan un acompanyament, d'una durada mínima d'un any, per ajudar-los en les seves necessitats, a conèixer millor el poble, i ser un referent per a ells; els ajuden a desenvolupar el seu potencial i així afavoreixen la seva integració cultural, social i lingüística.

Aquest projecte el lideren l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Caldes Solidària. La Mentoria ha demostrat la seva efectivitat en altres municipis i països en la millora de les habilitats socials i cognitives, el benestar emocional i el desenvolupament d’una identitat positiva. Millors resultats acadèmics, millors relacions amb altres adults entre els joves que han tingut una relació d’una certa durada amb un mentor, en són alguns dels resultats observats.

Descripció

El projecte de Mentoria per a infants i joves reagrupats és una eina de prevenció de l'exclusió social i afavoreix la integració dels infants i joves nouvinguts, mitjançant l'acompanyament actiu dels mentors voluntaris. Per a la seva execució treballen de manera coordinada l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Caldes Solidària:

Un dels objectius estratègics de l'Ajuntament és generar polítiques que afavoreixin la cohesió, l'equitat, la inclusió social i la qualitat de vida amb estratègies de potenciació, suport i promoció del voluntariat.

L'Associació Caldes Solidària té com a objectiu primordial fomentar la solidaritat dels habitants de Caldes de Montbui amb les persones que passen dificultats i patiment a causa de la pobresa. Tanmateix, té experiència des de 2003 en l'acollida de persones estrangeres des del seu projecte Taller d'Alfabetització.

Les parelles es troben un cop a la setmana, i un parell de vegades a l'any es fan trobades conjuntes: tots els mentors, els nens i joves, i els pares.

Els mentors  són voluntaris, vinculats a l'associació local Caldes Solidària, de totes edats i procedències que s'ofereixen a participar en el projecte. 

Els mentorats són tots infants i joves reagrupats per les seves famílies. En el moment que els empadronen a l'Ajuntament, se li ofereix a la família la possibilitat que els seus fills entrin al programa de mentoria.

Antecedents

A l'any 2010, a la Taula d’Acollida de Caldes de Montbui, impulsada per l'Ajuntament, ja es va detectar la necessitat de fer un acompanyament als infants i joves d’origen immigrat perquè puguin conèixer de prop el seu nou entorn. Aquesta necessitat es va detectar des de les escoles, la biblioteca municipal, el Espai Jove el TOC, el Servei d’acollida i suport a les persones nouvingudes i es va recollir a les conclusions de la Taula en els següents termes: «Es proposa que des de l'ajuntament es liderin "parelles d'acollida", el que facilitaria que els infants i joves nouvinguts tinguin una persona referent per a qüestions relacionades amb el poble, tant formals com socials i culturals.»

L'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'Associació Caldes Solidària van establir un conveni de col·laboració per desenvolupar el projecte de mentoria per a infants i joves reagrupats a Caldes de Montbui.

El projecte es va començar a dissenyar l’any 2013 i es va iniciar l’any 2014.
 

Per a més informació: mentoria@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 02.04.2024 | 11:50