EIX 2 - COHESIÓ SOCIAL

“Un poble cohesionat és un municipi socialment just, feminista i amb oportunitats per a tothom. Som calderins i calderines amb un alt sentit de pertinença. Som un gran poble obert i acollidor”

Accions Prioritàries

 • Desplegament del Pla d’Igualtat Municipal
 • Desplegament dels recursos d'Atenció Social (ajuts i SAD) → guia de serveis socials
 • Impuls de l’Oficina Local d’Habitatge: canalització de les ajudes al lloguer , serveis d’assessorament jurídic (Punt SIDH) i captació d’ajuts per a la rehabilitació (Proposta ampliada durant el procés d’Audiència Pública)
 • Gestió del parc d’habitatges públics (Jove/Inclusiu/Cooperatiu/Polivalent/Borsa)
 • Gestió i millores dels espais esportius (antics vestidors Bugarai i coberta del pavelló de les Cremades)
 • Impulsar la coberta de la pista esportiva de l’Institut Manolo Hugué
 • Mantenir el suport econòmic i acompanyament a les entitats esportives
 • Ampliar el programa d’ambaixadors/es de la vila: de l’esport a la cultura
 • Fomentar l’ensenyament i l’ús social del català com a eina d’equitat (Proposta incorporada durant el procés d’Audiència Pública)
 • Promoure les relacions d’activitats que fomentin les relacions intergeneracionals entre persones de diferents edats (Proposta incorporada durant el procés d’Audiència Pública)
 • Elaborar un Pla Municipal de Salut (Proposta incorporada durant el procés d’Audiència Pública)
 • Caldes, municipi d'Acollida: Consolidació programa Mentoria, nou servei legal en estrangeria i Certificats de 1a Acollida
 • Pla Local i pla d’usos dels equipaments culturals
 • Suport i col·laboració amb les entitats culturals com a dinamitzadors culturals
Darrera actualització: 17.04.2024 | 09:47
Darrera actualització: 17.04.2024 | 09:47