Un estudi demostra l’impacte positiu de la mentoria social

Dimarts, 18 de maig de 2021 a les 14:00

La recerca conclou que la mentoria afavoreix la inclusió social i millora el benestar emocional, el rendiment escolar i l’aprenentatge de la llengua de les persones migrades i refugiades

El passat 13 d’abril es van donar a conèixer els resultats de l’estudi “Applying Mentoring”, sobre els efectes de la mentoria social per a les persones migrades i refugiades. En aquest estudi, dut a terme per investigadors de cinc universitats de l’Estat espanyol i liderat per la Universitat de Girona, hi van participar diversos projectes de mentoria, entre els quals el projecte de Mentoria de Caldes de Montbui.

L’estudi ha analitzat l’impacte de la mentoria en tres grups clau: l’adolescència d’origen migrant, el jovent no acompanyat i les persones adultes sol·licitants d’asil. En tots els casos, la investigació demostra que les persones mentores ofereixen un recolzament molt rellevant en els moments de transició que viuen les persones mentorades, que suposen un risc important per a la seva salut mental.

En termes generals, la recerca conclou que els projectes de mentoria analitzats afavoreixen la inclusió social de les persones migrades i refugiades, tot complementant el recolzament formal i administratiu dels centres educatius, els serveis socials i les entitats d’acollida.

L’estudi demostra que en el cas d'adolescents migrats es veu que tenen millor rendiment escolar si estan mentorats. Alguns aspectes en què es concreta la millora és que l'aprenentatge de la llengua és dues vegades millor quan compten amb el suport d'una persona mentora i que redueixen a la meitat el temps d'estada a les aules d'acollida. El professorat també constata que aquests joves participen fins a tres vegades més activament a les classes, perquè tenen més seguretat i confiança.

Una experiència positiva per a ambdós participants

La investigació conclou, d’altra banda, que les persones voluntàries que exerceixen de mentores tam­bé es beneficien d’aquestes relacions. S’ha pogut constatar com el voluntariat té la possibilitat de contribuir de manera pràctica a un bé social. A més, destaca el fet d’haver de posar en pràctica l’empatia, saber escoltar l’al­tre, conèixer una altra realitat cultural i tenir el difícil repte d’oferir suport a una altra persona o persones evitant caure en el paternalisme.

Els mentors i mentores també han conegut realitats allun­yades de la seva pròpia quotidianitat, a les quals no hagues­sin pogut accedir d’una altra manera, i també un enriqui­ment personal i superació de reptes propis. Destaquen que la relació de mentoria els ha permès adonar-se dels privile­gis que implica formar part del col·lectiu cultural majoritari d’un entorn concret, així com obtenir recursos per a contra­restar discursos xenòfobs, d’odi o racisme amb experièn­cies concretes.

La Mentoria ha demostrat la seva efectivitat en altres municipis i països en la millora de les habilitats socials i cognitives, el benestar emocional i el desenvolupament d’una identitat positiva. Millors resultats acadèmics, millors relacions amb altres adults entre els joves que han tingut una relació d’una certa durada amb un mentor, en són alguns dels resultats observats.

El projecte Mentoria a Caldes de Montbui

La mentoria social és una eina d’intervenció social que promou la construcció de relacions entre persones que voluntàriament s’ofereixen per a proporcionar suport a altres persones que es troben en una situació de vulnerabilitat. Aquesta relació ve sempre motivada i supervisada per una persona professional. Els objectius del projecte són prevenir l’aïllament i el risc d’exclusió social dels infants i joves estrangers acabats d’arribar, ajudar-los a conèixer millor el poble i a aprendre català, ajudar-los a desenvolupar el seu potencial i afavorir la seva inclusió cultural, social i lingüística.

El projecte Mentoria, impulsat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui en col·laboració amb Caldes Solidària, és una eina d'acollida i de prevenció adreçada als infants i joves nouvinguts que acaben de ser reagrupats. Els mentors els fan un acompanyament, d'una durada mínima d'un any, per ajudar-los en les seves necessitats, a conèixer millor el poble, i ser un referent per a ells; els ajuden a desenvolupar el seu potencial i així afavoreixen la seva inclusió cultural, social i lingüística.

El projecte Mentoria a Caldes es va iniciar l’any 2014. Durant aquests anys hi ha hagut 64 parelles de Mentoria, amb infants i joves arribats de 15 països. Actualment hi ha 18 parelles actives amb infants i joves d’entre 9 i 19 anys, procedents de 9 països (Paraguai, Colòmbia, Marroc, Xina, Armènia, Mali, Guatemala, Pakistan i Honduras). El curs 2020/21, tot i la pandèmia, s’ha continuat amb el projecte, combinant les trobades virtuals i les presencials.

Vols ser mentor/a? Escriu a integraciociutadana@caldesdemontbui.cat i t'informarem.

 

Darrera actualització: 18.05.2021 | 14:04