Tràmits

Telèfon
Acollida i adopció d'animals
Alta a la Borsa de Treball i consulta de les ofertes de treball 938627025
Alta al directori d'Empreses i Comerços 93 862 70 25
Alta en el cens municipal d'animals 938627023
Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes
Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants
Alta, baixa o modificació de la Llicència de gual o contragual
Alta, baixa o modificació del subministrament d'aigua
Alta, excedència, transmissió o baixa de llicència de Taxi
Alta, modificació o baixa de l'abonament a una instal·lació esportiva municipal
Al·legacions a multes 93 865 56 56
Al·legacions, recursos o aportació de documentació sobre un expedient
Assessorament a persones emprenedores
Assessorament i intermediació laboral per a empreses
Assessorament jurídic a la dona
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)
Autorització de menors a viatjar a l'estranger
Autorització de repartiment de publicitat dinàmica (manual, domiciliària, mitjançant vehicles estacionats o en circulació o oral)
Autorització o comunicació per encendre foc
Autorització per a col·locar cartells i tanques de propaganda (rètols, banderoles, anuncis lluminosos, tendals, etc.)
Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
Beca de recerca d'història local
Bonificacions sobre impostos, taxes i preus públics
Caldestiu 2022
Certificat d'acreditació de referència cadastral
Darrera actualització: 16.03.2022 | 11:55
Darrera actualització: 16.03.2022 | 11:55