Servei de Mediació Ciutadana

 
 
L'ajuntament ofereix a la ciutadania un servei de mediació per a la resolució de conflictes.. La mediació és un servei públic local gratuït que treballa per afavorir la convivència, ofereix vies de no confrontació, de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixen en el municipi, per mitjà de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, i que fomenta la sensibilització i la formació. Conflictes que es poden tractar: aquells derivats de la convivència ciutadana, relació familiar, l’àmbit escolar...
Si voleu iniciar un procés de mediació, heu d’emplenar el formulari i, al més aviat possible, el mediador es posarà en contacte amb vosaltres. També us podeu adreçar directament al correu mediació@caldesdemontbui.cat 
 
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
 
Àrea que tramita
Serveis Personals
 
Classificació temàtica
Mediació Ciutadana
 
Canals de tramitació
Presencial a l’oficina d’Atenció a la Ciutadania i telemàticament al formulari que trobeu al final del document
 
Qui la pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da
 
Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l'any, excepte a l'agost
 
Termini de la sol·licitud
No n'hi ha
 
Requisits previs
Cal demanar cita prèvia
 
Preu
Sense cost
 
Documentació a aportar
No cal aportar documentació
 
Impresos del tràmit
Documentació complementària que considereu pertinent
 
Normativa
Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils.
Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat.
Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
 
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es preveu
 
Normativa reguladora del silenci administratiu
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu

 

Canals de tramitació:

Adreça:

Ajuntament de Caldes de Montbui

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938655656
Adreça electrònica: mediacio@caldesdemontbui.cat
Horari:  
Hores concertades
Darrera actualització: 10.04.2024 | 11:29