Escola Bressol Municipal La Lluna

El servei de l'Escola Bressol Municipal La Lluna el gestiona l'Ajuntament de Caldes de Montbui i imparteix el primer cicle d'educació infantil (0-3 anys). El personal de l'Escola Bressol La Lluna està format per un equip de mestres, auxiliars d'educació infantil, una psicopedagoga municipal, i personal no docent el qual s'encarrega del manteniment de l'Escola.

Calendari escolar: s'inicia al setembre i finalitza el 15 de juliol.

Horari escolar: de 9 a 12 h i de 15 a 17 h

Horari dels serveis que ofereix l'escola:
Servei de menjador de 12 a 15 h
Servei d'acollida de 7.45 a 9 h

Els preus de la quota i del servei d'acollida i de menjador que ofereix l'escola es publiquen al BOP i al tauler d'edictes de l'Ajuntament d'acord amb les Ordenances Fiscals Municipals.

L'Ajuntament publica als mitjans de comunicació local el període, l'horari i el lloc de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals.

Si el vostre fill o la vostra filla s'ha d'incorporar a l'escola un cop s'ha iniciat el curs escolar, us heu d'informar sobre la disponibilitat de plaça a la mateixa Escola Bressol, la qual també, us tramitarà l'alta a l'escola. A més, durant tot l'any l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) informa els usuaris sobre qualsevol dubte que els pugui sorgir.

M. Aurèlia Capmany, 1 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 862 75 96
Fax: 93 865 56 57
Adreça electrònica: eblalluna@caldesdemontbui.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 31.08.2021 | 09:32