Procés selectiu borsa de treball bidell- Exp. 64/2024

Divendres, 26 de gener de 2024 a les 08:45

https://caldesdemontbui.webmunicipal.diba.cat/media/repository//rrhh-convocatories-/2024/64_2024_borsa_bidell/Acta_constitucio_tribunal.pdf

Es fa públic que en data 16 de gener de 2024, mitjançant Decret d'Alcaldia 31/2024 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de bidell - Expedient 64/2024.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 27 de gener de 2024 al 15 de febrer de 2024, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases reguladores i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats fase oposició i convocatòria entrevistes

Acta final de resultats

 

Darrera actualització: 19.04.2024 | 09:49