Perfil del Contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb la nova Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i que va entrar en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018, l’Ajuntament introdueix aquesta secció que agrupa la informació relativa a la contractació pública.

Per una banda l'Ajuntament de Caldes de Montbui està adherit a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, promoguda pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, i recull en el Perfil del Contractant la informació relativa als contractes licitat i adjudicats de l'Ajuntament i en el Registre Públic de Contracte (RPC) la informació dels contractes adjudicats, modificacions i pròrrogues. Per altra banda la contractació menor es recull també al Portal de Transparència.

Contactes

Per a tots els contractes excepte els que gestioni l’àrea de serveis territorials:

Laura Martín martinml@caldesdemontbui.cat

Per als contractes que es gestionen des de l’àrea de serveis territorials:

Vicenç Conejos conejossv@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 20.07.2023 | 12:27
Darrera actualització: 20.07.2023 | 12:27