La remodelació de plaça Catalunya i els carrers de l’entorn transformarà un ampli sector del centre de Caldes

Dimarts, 11 de maig de 2021 a les 14:30

El projecte de remodelació de plaça Catalunya manté els bancs característics, i té com a objectius principals facilitar la mobilitat i l’accés a l’espai, i unificar estèticament tot l’entorn

Les obres de reurbanització de plaça Catalunya i els carrers Sant Pau i Rector Alemany començaran a principis de juny i s’allargaran uns 8 mesos. Tenen un cost uns 200.000€ més baix del previst inicialment

Aquest dimarts, l'alcalde, Isidre Pineda; Jaume Mauri, regidor d'Espais Públics, Mobilitat i Planejament Territorial; i Gerard Estanyol, l'enginyer tècnic redactor del projecte, han presentat el projecte de reforma i remodelació de plaça Catalunya i entorns. 

L'alcalde, Isidre Pineda, destaca la importància del projecte.

Jaume Mauri, regidor d'Espais Públics, Mobilitat i Planejament Territorial, ha explicat els detalls del projecte de remodelació de plaça Catalunya i entorns. 

L'enginyer tècnic redactor del projecte, Gerard Estanyol, ha explicat algun dels detalls de la reforma.

El projecte de reurbanització de plaça Catalunya, els carrers de Sant Pau i del Rector Alemany preveu una transformació d’ampli abast de tota aquesta zona del centre de Caldes de Montbui. L’obra està previst que comenci a principis de juny i es planteja en una única fase amb un termini total d’execució de 8 mesos. Tot i això, els treballs es plantegen actuant per àmbits concrets per no generar una excessiva ocupació de l’espai i minimitzar així les molèsties al veïnat.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Hercal Diggers SL per un import total de 794.240,37 euros, IVA inclòs. Això suposa que es podran dur a terme per uns 200.000€ menys dels que es preveia inicialment (989.990,27€). Aquesta rebaixa és possible gràcies a l’elevat nombre d’empreses –més d’una vintena- que s’han presentat al concurs públic obert per escollir l’empresa encarregada de dur a terme el projecte. L’elevada concurrència ha facilitat l’arribada d’ofertes més competitives i, per tant, un estalvi per les finances públiques de l’Ajuntament.

Més enllà d’això, la inversió també és una manera de dinamitzar econòmicament diversos sectors i empreses, algunes locals. En aquest sentit, es calcula que aproximadament una quarta part de la inversió del projecte revertirà directament sobre l’economia local. També es planteja com una oportunitat per a la creació de nous llocs de treball (directes i indirectes) en una època de post pandèmia. En concret, durant els mesos que està previst que durin les obres, es donarà feina, de mitjana, a unes 12 persones.

El projecte permet millorar clarament l’accessibilitat a la plaça, respectant dos elements emblemàtics: els bancs de pedra i les llambordes. A més, resol una de les cruïlles més conflictives del centre de Caldes i dona continuïtat al carrer de Font i Boet, des de la plaça de l’Església, a través del carrer de Sant Pau fins a tocar de la Biblioteca Municipal de Caldes.

Del total d’inversió, gairebé la meitat és per reformar els carrers de l’entorn i l’altra meitat és el que costa la reurbanització de la plaça en si. En total, l’actuació de remodelació afectarà gairebé 3.000 metres quadrats (2.980m2) de superfície entre els carrers i la plaça. En concret, a plaça Catalunya es reformen 1.450m2 amb un cost de 432.000€; al carrer del Rector Alemany s’actua sobre 690m2 amb un cost de 180.000€; i, finalment, al carrer de Sant Pau es reurbanitzen 840m2 amb una inversió de 205.000€.

El projecte aposta per millorar la mobilitat mantenint els trets singulars

La plaça Catalunya passarà a ser un espai a una única cota, sense diferenciació entre voreres i calçades. Es faran servir llambordes per pavimentar tot l’àmbit. Segons preveu el projecte, es mantindran els bancs curvilinis existents a la zona central, que són l’element més característics de la plaça. Es mantindran els arbres actuals del centre de la plaça però s’eliminaran els parterres situats als dos costats curts de la plaça. Posteriorment, es generaran dues noves línies d’arbrat, entre els bancs i les façanes.

Pel que fa als carrers, també es transformaran en un espai amb plataforma única, per donar prioritat als vianants. En aquest sentit, s’ampliarà l’espai de voreres fins aproximadament els 5 metres. També es plantaran arbres en els dos carrers. En el cas del carrer Rector Alemany es crearà aquesta nova línia d’arbrat al costat dret, mentre que al carrer Sant Pau els arbres es plantaran al costat esquerre.

La nova urbanització porta associada també la instal·lació d’una sèrie de nous elements urbans que es distribueixen al llarg de tot l’àmbit on s’actuarà, creant noves zones de descans i punts de trobada. D’aquesta forma, en els dos extrems de la plaça es generen zones d’estada amb cadires que complementaran la zona singular central amb els bancs restaurats. S’incorporen papereres i una nova font.

Pel que fa a la circulació de vehicles en l’àmbit de la plaça, quedarà limitada als veïns, als serveis i a la càrrega i descàrrega. Es donarà prioritat absoluta als vianants i es pacificarà la plaça. A més, com a mesura de seguretat, per tal d’evitar la instal·lació de pilones, s’ha optat per col·locar unes estructures circulars de formigó de diferents diàmetres que fan una doble funció. Serveixen tan de seient puntual com de límit per impedir el pas dels vehicles a la zona de vianants.

Al carrer de Sant Pau, a prop de la cruïlla amb el carrer de Santa Rosa, també es generen dues petites zones d’estada amb cadires. L’objectiu és crear un nou punt intermedi de descans entre la Biblioteca Municipal de Caldes i la plaça Catalunya.

Nova i millor il·luminació

El projecte planteja una renovació completa de l’enllumenat actual de plaça Catalunya. D’aquesta manera, es millorarà de forma substancial la qualitat lumínica de l’espai. Per això, es preveu instal·lar uns nous fanals d’estil vuitcentistes a 4 cares, sense vidre, seguint l’estètica general dels carrers de l’entorn.

En el carrer del Rector Alemany també es planteja la substitució de l’enllumenat actual, instal·lant uns nous fanals led alineats amb els nous arbres que es plantaran. Pel que fa al carrer Sant Pau, les característiques del carrer fan que s’opti per mantenir els actuals fanals que ja hi ha instal·lats a les façanes.

Renovació dels serveis i soterrament dels cables

Aprofitant les obres, es farà la renovació del clavegueram que estigui en més mal estat i s’actualitzarà també una part del tram de canonades per una de major diàmetre i resistència. També es renovarà el sistema de canonades d’aigua potable.

Paral·lelament, també s’aprofitarà per soterrar les línies de serveis (d’electricitat i de telefonia) que actualment són aèries i estan a la vista.

Darrera actualització: 11.05.2021 | 14:24