El consistori aprova les bases del concurs per iniciar la construcció d’habitatges cooperatius en un solar municipal

Dijous, 29 de juliol de 2021 a les 14:00

El ple aprova les bases del concurs públic per a l’adjudicació del dret de superfície d’una finca de propietat municipal de la plaça Onze de Setembre per a la construcció d’habitatges cooperatius de protecció oficial

L’aprovació del Plec de clàusules administratives, que va tenir lloc en el ple celebrat el 22 de juliol, suposa el primer pas per a la construcció d’una promoció d’habitatges cooperatius al bell mig del centre històric de Caldes de Montbui, en un dels millors solars de què disposa l’Ajuntament.

Es tracta d’un terreny de 541,58 m2 situat entre el carrer Nou, l’edifici consistorial i la plaça Onze de Setembre, que l’Ajuntament proposa cedir a una cooperativa d’habitatges perquè s’hi construeixi un edifici d’habitatges per portar a terme un projecte de model de convivència en comú.

Es tracta d’un model no especulatiu amb una tradició a Catalunya, però que incorpora com a novetat la cessió del dret de superfície que fa l’Ajuntament per tal d’impulsar el projecte i ajudar a una cooperativa d’habitatge a tirar-lo endavant perquè les persones i/o famílies que hi visquin no hagin de patir per si els pugen el lloguer o la hipoteca.

El procés previ a la construcció dels habitatges cooperatius comença ara amb l’aprovació de les bases del concurs que ha de permetre adjudicar la cessió del solar a una cooperativa d’habitatges, i continuarà amb un segon concurs que ha de determinar com serà el projecte arquitectònic i que inclourà en el jurat algun membre de la cooperativa d’habitatge adjudicatària del projecte.

Pla de promoció del projecte

La cessió d’ús del solar municipal és per 75 anys, prorrogables fins a 15 anys més, i s’hi  poden construir entre 18 i 23 habitatges, amb un màxim de 1850 m2 de sostre edificable.

Tots els habitatges hauran de tenir la qualificació d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO), tret dels habitatges inclusius destinats a persones amb diversitat funcional. Aquests habitatges inclusius,  poden suposar fins un màxim del 25% del total i no seran qualificats d’HPO sempre que es destinin a persones amb diversitat funcional, però recuperaran la qualificació d’HPO si deixen de ser destinats a aquest col·lectiu..

Punts clau del concurs

La puntuació del concurs per a la selecció de la cooperativa d’habitatge està dividida en dues parts: una de puntuació automàtica que suposa el 20% i una de judici de valor que suposa el 80% restant.

Pel que fa a la puntuació automàtica, els criteris que puntuen són els projectes que inclouen un  major percentatge d’habitatges per a persones amb diversitat funcional, un millor cànon i una previsió de finançament ètic.

Pel que fa al judici de valor es tindrà en compte que es tracti d’un projecte cooperatiu i social, l’experiència de l’equip responsable del projecte, el pla econòmic i financer, i la proposta de manteniment.

A partir de la publicació de les bases, les cooperatives disposaran de 60 dies per presentar les seves sol·licituds.

El dret i l’accés a l’habitatge, eixos principals de la política municipal d’habitatge que es canalitza a través de l’Oficina d’Habitatge municipal

Aquesta promoció d’habitatge cooperatiu és una de les tres accions endegades pel consistori per garantir l’accés a l’habitatge a Caldes. Els altres dos projectes en marxa són els habitatges polivalents que s’estan construint a l’antiga sala polivalent del Centre Cívic i els habitatges per a joves projectats a l’Av.J. Fontcuberta.

Les persones, entitats o col·lectius interessades en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament a través del telèfon 93 865 55 99 o del correu electrònic
habitatge@caldesdemontbui.cat.

 

Darrera actualització: 29.07.2021 | 15:01