L’Ajuntament ofereix en cessió d’ús un solar municipal per construir habitatge cooperatiu

Dijous, 26 de setembre de 2019 a les 00:00

El projecte, que es proposa construir en el solar municipal situat entre el carrer Nou i la plaça de l'Onze de Setembre, l'haurà de promoure i construir una cooperativa d'habitatge

L’Ajuntament va encarregar a la Diputació de Barcelona la realització d’un estudi, que ha realitzat la Fundació La Dinamo i que s’ha presentat aquest dimecres 25, per conèixer la viabilitat de la construcció d’habitatges promoguts per part d’una cooperativa en el solar municipal que l’Ajuntament ofereix en cessió d’ús, situat entre el carrer Nou i la plaça de l’Onze de Setembre. En aquest sentit l’alcalde Isidre Pineda ha explicat que l’Ajuntament té la intenció de convocar un concurs públic per a la construcció d’habitatge cooperatiu en aquest cèntric solar municipal que el consistori cedirà en cessió d’ús. D’aquesta manera, es vol encarar la problemàtica d’habitatge assequible que, igual que molts ajuntaments, pateix Caldes. De fet, tant l’alcalde Isidre Pineda, com el regidor d’Habitatge Jordi Martín, van presentar la proposta com un dels projectes importants d’aquesta legislatura i com una manera d’ampliar el parc d’habitatges d’una manera no especulativa. Tot i que des de l’Ajuntament s’ha constatat un interès per aquest model d’habitatge per part de diverses entitats i cooperatives calderines, Pineda va assenyalar que «estem en un punt de donar a conèixer el projecte i de foment del cooperativisme». «És possible, és viable i és d’interès municipal», va destacar.

A l’acte de presentació, adreçat tant a cooperatives ja constituïdes com a persones i/o entitats que puguin estar interessades en constituir una cooperativa d’habitatge, hi han participat l’alcalde Isidre Pineda, el regidor d’Habitatge Jordi Martín, el responsable de l’Oficina d’Habitatge de Caldes Jordi Pruna, i els membres de la Fundació per a l’habitatge cooperatiu La Dinamo Lali Daví i Ferran Aguiló. Aguiló, a més d’integrant de la Fundació La Dinamo és membre cofundador i habitant de la cooperativa d'habitatges en cessió d'ús La Borda, de Barcelona (un referent en aquest model d'habitatge). 

L’estudi, encarregat per l’Ajuntament a la Diputació i realitzat i presentat per La Dinamo, vincula la viabilitat del projecte a la cessió del terreny municipal per un període mínim de 50 anys i òptim de 75, i contempla la construcció d’uns 18 habitatges amb zones comunes com bugaderia i sales de reunions entre d’altres.

A la presentació de l’estudi hi han assistit una cinquantena de persones, entre membres i representants de cooperatives locals, com persones a títol individual, que podrien estar interessades en constituir una cooperativa d’habitatge per a la materialització de la proposta d’habitatge cooperatiu.

Adreçat a les persones interessades, però també obert a la ciutadania en general, hi ha previst la celebració d’un acte formatiu sobre Habitatge cooperatiu organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès i impartida per La Dinamo, que està previst pel proper 10 d’octubre a la Sala de les Cuines de Can Rius. Es tracta d’una jornada tècnica, però oberta a tothom que tingui interès en el cooperativisme d’habitatge en cessió d´ús.

Més informació sobre l’habitatge cooperatiu en cessió d’us i sobre l’estudi de viabilitat del projecte que es proposa a Caldes de Montbui

Què és l’habitatge cooperatiu en règim d’ús?

L’Ajuntament cedeix un solar de propietat municipal a una cooperativa per un període de temps per a que hi construeixi habitatge digne a un preu assequible.

Les persones sòcies de la cooperativa poden ser usuàries d’un habitatge i dels espais comunitaris, fent una aportació de capital inicial i pagant una quota mensual. En cas que la sòcia habitant decideixi abandonar la cooperativa o canviar d’habitatge, pot renunciar al dret d’ús recuperant l’aportació de capital inicial i la cooperativa torna a assignar l’habitatge a una altra sòcia expectant amb les mateixes condicions assequibles que gaudia la sòcia anterior. El dret d’ús, per tant, sempre serà atorgat per la cooperativa.

L’ajust dels costos de producció, fruit del procés d’autopromoció, permet reduir el preu final de l’habitatge i per tant plantejar unes aportacions inicials i unes quotes mensuals més assequibles respecte les formes d’accés a l’habitatge tradicional.

Dades del solar de titularitat municipal que s’oferix en cessió d’ús a Caldes

El solar està situat al bell mig del casc històric, al costat de la Plaça de la Font del Lleó i l’edifici de l’Ajuntament, i donant a la Plaça Onze de Setembre. Per la seva ubicació molt cèntrica es troba proper a la majoria d’equipaments i serveis del municipi.

La parcel·la forma part del Polígon d’Actuació PA-1 La salut, que afecta una superfície total de 3.800 m2 entre sòl destinat a residencial, a vial i a espai lliure (la pròpia Plaça Onze de Setembre).

La parcel·la té una superfície de 541,58 m2, és de forma rectangular i consta de tres façanes: al carrer Nou -a nord oest-, a la Plaça Onze de setembre -a sud est- i a un carreró estret -a sud oest- entre la parcel·la i l’edifici de l’Ajuntament. El costat restant és mitgera amb el solar adjacent. El costat llarg de la parcel·la mesura 27,12 m i el costat curt uns 17,35 m

La densitat màxima a la parcel·la és de 24 habitatges. L’ús d’aparcament esdevé incompatible. Es permet una ocupació del 100% de la parcel·la i es pot construir PB+3, amb una edificabilitat màxima de 1850 m2

Proposta

D’acord la normativa urbanística es poden edificar fins a 24 habitatges. Tanmateix, un dels aspectes característics associats al model d’habitatge cooperatiu en ús és la voluntat dels projectes d’impulsar models de vida més comunitaris a través d’incrementar els espais i serveis compartits respecte les promocions tradicionals. Així doncs, a part de comptar amb els espais comuns habituals – espais de circulació o d’instal·lacions – es poden plantejar altres espais comunitaris que permetin optimitzar determinats serveis a la vegada que afavorir la interacció i la convivència de la comunitat. Aquests poden ser, per exemple: espai de bugaderia, espai per a cures, taller d’eines i reparacions, sala d’estar i cuina menjador per a grups grans, espai per a convidats, entre d’altres.

Es planteja que es puguin destinar uns 10 m2 per habitatge de mitjana a espais comunitaris. Segons això, es proposa una mitjana de superfície construïda per habitatge al voltant dels 60 m2, i un percentatge d’espais comunitaris d’entre el 20 i el 30% de la superfície total.

La proposta preveu que una bona part de la planta baixa es destini a ús de local comercial, tipus economat o cafeteria, gestionat per la pròpia cooperativa (194 m2 aprox). També hi haurà una part que serà cedida a l’Ajuntament per tal d’augmentar les dependències municipals (120 m2 aprox.) .

Pel que fa als habitatges, es proposa treballar en base a un sistema modular partint d’un habitatge mínim al qual es poden agregar diferents mòduls per a ampliar-lo, definint diverses tipologies. Aquest sistema aporta facilitat per adaptar el projecte a la demanda així com a les múltiples formes de convivència. També permet plantejar la possibilitat de modificar l’agrupació dels mòduls al llarg del temps, podent agregar-ne o treure´n en funció de les necessitats de les unitats de convivència.

La proposta modular que conforma el sistema estructural permet la conformació de 17-18 habitatges entre 40 i 85 m2 de superfície útil.

A nivell econòmic, l’estudi contempla unes aportacions inicials d’aproximadament 26.000€ per Unitat de Convivència, i quotes mensuals d’entre 400€ i 450€ (pis petit), entre 600€ i 650€ (pis mitjà), i entre 800€ i 850€ (pis gran), segons els diversos escenaris plantejats.

El fet de poder comptar amb ajuts municipals i estatals permet una reducció de les quotes mensuals del 10%, o d’una minimització de les aportacions inicials de fins el 45%.

Pel que fa al solar, es preveu l’adjudicació a través d’un contracte de dret de superfície d’entre 50 i 75 anys. D’acord a aquest contracte l’Ajuntament percep un cànon anual, manté la propietat del sòl i recupera la plena propietat del sòl i l’edifici construït en acabar el període de cessió establert.

Les persones, entitats o col·lectius interessades en el projecte poden adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament a través del telèfon 93 865 55 99 o del correu electrònic
habitatge@caldesdemontbui.cat.

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 27.09.2019 | 11:44