Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'OME ofereix els següents serveis:

  • Donar informació i orientació a les famílies sobre l'oferta educativa del municipi i el sistema de preinscripció i matriculació.
  • Fer la preinscripció d'alumnes
  • Assignar el lloc escolar (educació infantil i ensenyament obligatori) durant el període de preinscripció. Servei adreçat les sol·licituds que no hagin pogut ser ateses pels directors o les directores dels centres públics o pels titulars dels centres privats sufragats amb fons públics, en el marc de l'oferta de places existents i de les preferències de centre explicitades per les famílies en la corresponent sol·licitud, en exercici del seu dret a escollir centre docent.
  • Vetllar pel compliment de la legalitat en el procés d'admissió de l'alumnat en el seu àmbit d'actuació mitjançant la comissió d'escolarització
  • Centralitzar i gestionar les demandes d'escolarització rebudes fora de termini, procurant una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
  • Prendre decisions sobre planificació escolar

Plaça Font de Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 862 70 24
Fax: 93 865 56 57
Adreça electrònica: educacio@caldesdemontbui.cat
Horari:  
Trucar per concertar hora
Darrera actualització: 21.03.2024 | 11:19