Procés selectiu d'una plaça d'Agent de la Policia Local Exp. 10830/2019 - FINALITZAT

Divendres, 17 de gener de 2020 a les 12:00

Es fa públic que en data 20 de desembre de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 1877/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'Agent de la Policia Local - Exp.10830/2019.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 14 de gener de 2020 al  dia 2 de febrer de 2020, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Inici proves

Acta constitució tribunal i data següents proves

Acta resultats prova cultural, teòrica i pràctica

Acta resultats proves físiques

Acta final de resultats

Darrera actualització: 21.10.2020 | 13:09