Procés selectiu borsa de treball Tècnic/a de promoció econòmica-ocupació- Exp. 74/2024

Divendres, 26 de gener de 2024 a les 09:00

Es fa públic que en data 16 de gener de 2024, mitjançant Decret d'Alcaldia 30/2024 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de promoció econòmica-ocupació - Expedient 74/2024.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 27 de gener de 2024 al 15 de febrer de 2024, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases reguladores i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i data inici procés selectiu

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta resultats fase oposició i convocatòria entrevistes

Acta final de resultats

 

Darrera actualització: 16.04.2024 | 07:38