EIX 3 - COHESIÓ TERRITORIAL

“La situació geogràfica de Caldes de Montbui és privilegiada per la seva ubicació al bell mig del Vallès. Vivim les dinàmiques metropolitanes i el repte d’atendre la mobilitat en una àrea territorial cada cop més poblada, per això apostem per un creixement sostenible en una vila que ha de donar resposta als ja més de 18.000 habitants. Cal conservar el valuós patrimoni calderí i atendre les necessitats i la diversitat dels diferents barris”

Accions prioritàries:

  • Planificar el creixement sostenible de la vila a nivell territorial, poblacional i de cobertura de serveis des d’una mirada social i ambiental justa (Proposta incorporada durant el procés d’Audiència Pública)
  • Pla de millora i manteniment dels Barris de Caldes, prioritzant l’execució del ferm, voreres i parcs de tot el municipi (Proposta incorporada durant el procés d’Audiència Pública)
  • Millora de les zones de socialització dels barris interurbans de Caldes (dels locals socials a una nova zona verda a Lledoners)
  • Nou Pla de Mobilitat Municipal
  • Connexió per via ciclable i a peu entre els Saulons i el camí del Pasqualet
  • Augment de les zones orbitals d’aparcament lliure
  • Pla de millores de carrers (prioritats C/ Bigues, raval del Remei i campanyes d’asfaltats a nucli urbà i urbanitzacions)
  • Renovació dels parcs de l’Estació i de l’Ametller, evitant les zones dures de ciment per un major confort climàtic (Proposta ampliada durant el procés d’Audiència Pública)
  • Nou Pla Especial de Patrimoni (destacar la protecció de la llamborda i de St Sebastià de Montmajor)
  • Vetllar el projecte de millora i ampliació de la C59 (prioritat l’accés segur a Can Valls)