NextGenerationEU

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per a la Unió Europa – NextGenerationEU

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, en endavant PRTR, es configura com un instrument promogut a nivell de la Unió Europea orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la «descarbonització» i el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització, i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació i formació, aconseguint en última instància una major capacitat de la societat per superar problemes com la Pandèmia, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Darrera actualització: 23.01.2023 | 11:49