NextGenerationEU

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per a la Unió Europa – NextGenerationEU

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, en endavant PRTR, es configura com un instrument promogut a nivell de la Unió Europea orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la «descarbonització» i el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització, i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació i formació, aconseguint en última instància una major capacitat de la societat per superar problemes com la Pandèmia, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.


CANAL DE DENÚNCIES INFOFRAUDE

Canal de denúncies Infofraude per comunicar informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus, dirigit a les persones que tinguin coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea.

  • Accediu al canal seguint l'enllaç

  • Accediu als documents aprovats del Pla de mesures antifraus publicades al Tauler d'anuncis seguint l'enllaç

 


SUBVENCIONS

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Institut Català d’Energia
  • Expedient número ICA025/21/005212 
  • Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248) 
  • Instal·lació solar fotovoltaica al camp de futbol de Caldes de Montbui
  • Instal·lació FV de 42,53 kWp
  • Import subvenció: 35.512,55 euros
  • Obra executada per l’empresa Wingreen EPC SL, per un import total de 57.607,80 euros, IVA inclòs, i finalitzada en data 3 de febrer de 2022.

 

 


 

 
 

 

Darrera actualització: 26.05.2023 | 14:18