El projecte de rehabilitació del Col·legi del Carme preveu la transformació total de l’espai actual i l’obertura del pati

Dilluns, 7 de novembre de 2022 a les 14:05

La reforma de l’antic Col·legi del Carme pren un nou impuls amb la concessió de gairebé tres milions d’euros dels fons europeus Next Generation, que hauria d’estar enllestida l’octubre del 2024

L’obra preveu redistribuir l’espai actual per acollir els nous estudis de Ràdio Caldes, les aules del Cicle de Termalisme, una Sala Polivalent i els espais per a entitats. El pati es convertirà en una gran plaça oberta

 

La rehabilitació de l’antic Col·legi del Carme pren forma. El projecte de rehabilitació integral d’aquest edifici, impulsat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, permetrà l’adequació i la reconversió d’aquest espai en un nou equipament sociocultural sense modificar la volumetria actual. La transformació d’aquesta antiga escola es farà en base a les propostes aportades per la ciutadania durant el procés participatiu que es va dur a terme des de l’octubre del 2021. El Col·legi del Carme serà, per tant, en un nou espai públic del centre històric del municipi amb àrees dedicades a l’educació i a diferents activitats socioculturals. La rehabilitació, si es compleixen els terminis previstos, hauria d’estar enllestida abans de l’octubre del 2024.

L'alcalde, Isidre Pineda, ha presentat els detalls del projecte de rehabilitació de l'edifici.

El regidor d'Urbanisme i Participació Ciutadana, Jordi Martín, explica el contingut del projecte arquitectònic de rehabilitació.

La regidora de Patrimoni, Carme Germà, detalla la protecció que es farà de l'edifici com a patrimoni.

 

La reforma preveu redistribuir tot l’espai actual

L’antic Col·legi del Carme està format bàsicament per un conjunt de tres edificis, situats al voltant d’un pati de grans dimensions. Està situat en una parcel·la amb una superfície cadastral de 1.543 m2 i actualment hi ha 3.236 m2 construïts.

L’edifici principal, amb la façana principal al carrer de Bellit, es va construir l’any 1880 i forma part del catàleg de patrimoni immoble de la Generalitat de Catalunya. El segon edifici, llinda en una de les seves façanes amb l’edifici principal i es va annexar l’any 1970. Finalment, el tercer edifici, reformat o construït els anys setanta, és el que està situat al fons de la parcel·la i té l’accés pel carrer Canal.

A l’edifici principal, el construït el 1880, es projecta una reforma integral interior, sense variar substancialment les obertures existents. El projecte de rehabilitació preveu la substitució de la coberta i de la seva estructura, el reforç de l’estructura de fusta existent, que ha quedat deteriorada pel pas dels anys i el reforç de diferents parts de l’estructura que permetrà adaptar l’espai a la nova distribució. També es contempla la instal·lació d’un ascensor, fusteries noves i millores tèrmiques de la façana. Els elements catalogats per patrimoni es conservaran i en cap cas es modificaran.

En quan als altres dos edificis, es proposa una modificació puntual de la seva volumetria, suprimint el volum creat únicament per una escala a la façana sud. Això permetrà poder obrir l’espai de pati al carrer de Bellit, creant així un nou pas en diagonal creuant el pati. Amb la modificació d’aquest volum també s’aconsegueix dotar a l’edifici de llum de sud i habilitar una nova entrada a l’edifici des de la nova plaça pública (l’antic pati).

El projecte també preveu la restitució de la fusteria actual, la instal·lació d’un nou ascensor i diverses actuacions a la façana per aconseguir una millora energètica. L’estructura existent dels edificis no es veurà afectada. Finalment, a la planta superior es construirà una nova estructura lleugera a planta coberta que permetrà habilitar uns nous espais de creació per a artistes. Aquesta estructura no afectarà a la volumetria original i, per tant, no crearà ombres noves a les parcel·les veïnes.

L’organització del conjunt de l’edifici parteix d’una divisió en plantes i té coma objectiu fomentar la sinergia dels diferents usos. La planta baixa serà la més oberta al públic, amb la recepció, la nova radio, un nou espai d’exposició i la Sala Polivalent. A l’alçada de la nova plaça pública hi haurà els espais destinats a les entitats i l’accés al vestíbul del nou grau de Termalisme. A la planta de coberta, és on s’ubicarà l’espai de creació per a artistes.

L’accés principal l’edifici es continuarà realitzant pel carrer de Bellit. Tot i així, es generarà un nou accés a l’espai de pati públic amb sortida també pel carrer Canal.

El projecte, escollit entre més d’un miler per rebre fons Next Generation

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha atorgat 2.853.150 € dels fons europeus Next Generation al projecte de rehabilitació i reforma d’aquest espai. De fet, el projecte presentat per l’Ajuntament al Ministeri ha format part dels 405 seleccionats dels 1.065 que s’han presentat en el conjunt d’Espanya. En concret, la proposta ha quedat situada a la posició 69 dels 405 projectes que finalment s’han seleccionat per rebre la subvenció.

L’ajuda, inclosa dins del programa d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública inclòs en el pla estatal de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri, permetrà posar en marxa les obres de tal manera que la rehabilitació podria estar enllestida durant el 2024.

El pressupost d’execució material de la rehabilitació és, segons l’avantprojecte, de 3.600.000 amb l’IVA inclòs. A aquest cost, se li ha de sumar els 200.000 € del cost del projecte d’arquitectura. Per tant, l’ajuda rebuda per part dels fons europeus permetrà cobrir aproximadament el 75% del cost de l’obra. 

A banda d’aquesta ajuda, el projecte rebrà també una altra injecció de diners, en aquest cas per part de la diputació de Barcelona, que atorgarà 200.000 € a la reforma de la coberta de l’edifici.

La recuperació d’un edifici emblemàtic fruit de la participació ciutadana

El febrer del 2021, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va arribar a un acord de permuta de la finca del Col·legi del Carme amb la Congregació de les germanes Carmelites de la Caritat, propietàries de l’edifici. Això va permetre iniciar el procés participatiu per transformar l’edifici, actualment en desús, en un nou espai sociocultural.  

Les diferent fases del procés participatiu dutes a terme en tres fases, entre l’octubre del 2021 i el febrer del 2022 va permetre definir el programa de necessitats a partir del qual s’havia d’encarar la rehabilitació de l’edifici. Durant tot el procés, hi ha participat activament gairebé un centenar de persones.

A grans trets, s’han agrupat les propostes en els següents àmbits:

Educatiu: creant espais per a Cicles Formatius, aula d’estudis obert, tallers impartits per entitats, per ús de voluntariat, per converses d’idiomes, serveis de suport educatiu i cursos per a joves.

Sociocultural: disposar d’una nova Sala d’Actes Polivalent, espais per a les entitats amb magatzems individuals, zones comuns d’ús compartit i espais per a dur a terme les seves activitats, així com habilitar nous espais per a desenvolupar temporalment creacions artístiques. També, el trasllat de Ràdio Caldes i la creació d’un annex de la biblioteca especialitzada.

Espai Públic: obrir el pati al poble i remodelar-lo per a que sigui un espai públic acollidor, verd i sense barreres arquitectòniques.

Darrera actualització: 22.03.2023 | 11:26