El II Fòrum de l’Educació comença a caminar

Divendres, 5 d'octubre de 2018 a les 00:00

El Grup Impulsor del PEC prepara el II Fòrum de l’Educació de Caldes de Montbui per continuar treballant en la materialització dels ideals de municipi educat i educador reflectits al PEC

El dijous 27 de setembre es va celebrar una nova sessió plenària del grup impulsor del PEC amb l’objectiu de fer una valoració general de l’evolució d’aquest projecte educatiu des de la celebració del I Fòrum de Educació i preparar I organitzar la celebració del II Fòrum prevista pel proper 17 de novembre.

Pel que fa a l’evolució del projecte, la sessió va servir per actualitzar les persones que formen part de cada grup-àmbit i per donar a conèixer la situació actual dels compromisos municipals en cada un dels àmbits.

  • En l’àmbit del grup Escola i com a resposta a l’acció proposada dins la línia estratègica Diversitat i escola, de treballar per “millorar la coordinació i la relació entre els centres educatius i altres agents educadors”, des d’aquest mes d'octubre, l’àrea d’Acció Social introdueix una treballadora social que faci de referent per a les famílies amb fills amb necessitats educatives específiques. Ara cal gestionar els recursos disponibles en funció de la informació recollida.

  • En l’àmbit Fora Escola, que treballa en la línia estratègica Serveis per a infants i joves, i concretament en una acció proposada per “ampliar recursos humans i horari d'obertura del servei d'informació juvenil El Toc”, a principis de novembre començarà una prova pilot d’obertura del TOC els dissabtes a la tarda (de 16 a 21 h). La durada d’aquesta prova pilot es preveu de 3 o 4 mesos. Durant aquest període també es preveu la realització de trobades per validar el Pla d’usos del Toc a partir d’un primer document d’estudi d’usos que s’ha realitzat i recollir-ne de nous, a partir de les propostes que presentin tant els mateixos joves com el grup impulsor.

  • En l’àmbit Transició Escola – Treball i Formació Permanent, que treballa per “elaborar un projecte local per a joves que es desvinculen del sistema educatiu abans de qualificar-se (16-18)”, en una acció de la línia estratègica de Formació i inserció dels joves, s’està a l’espera de la resolució d’una subvenció sol·licitada a la Diputació de Barcelona per tal de contractar la figura d’una persona orientadora, que treballi amb els joves des dels propis centres educatius. En aquest sentit, s’han encetat converses amb el Departament d’Ensenyament.

  • Finalment, en l’àmbit del grup Poble Educador, que treballa per “crear, adequar i/o optimitzar espais per a entitats”, en la línia estratègica Xarxa d'entitats,l’Ajuntament ha respost a les demandes d’equipaments, material i mobiliari presentades per les entitats. En aquest sentit, s’ha dotat al Centre Cívic d'un projector i una pantalla per a ús de les entitats i s' ha millorat la gestió d'armaris per al material. També s’està treballant en un projecte d'ampliació de Les Cases dels Mestres, i del qual ja es disposa d'un avantprojecte en fase inicial.

Caminant cap al II Fòrum d’Educació

Pel que fa a la preparació del II Fòrum de l’Educació, a més de proposar com a data de celebració el dissabte 17 de novembre al matí, s’han definit com objectius principals d’aquest segon Fòrum l’explicació de la tasca feta fins ara en els diferents àmbits, la renovació del grup impulsor i l’estratègia a seguir per continuar treballant en les accions acordades en el marc del Primer Fòrum d’Educació, celebrat l’octubre de 2017, per a la materialització dels ideals de municipi educat i educador reflectits al PEC.

 

Darrera actualització: 05.10.2018 | 14:55