S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer a persones joves fins a 36 anys

Divendres, 23 de setembre de 2022 a les 12:01

El termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer a joves fins a 36 anys s’inicia el 28 de setembre a les 9 h i acaba el 7 d’octubre a les 15 h. Tràmit en línia o a l’Oficina d’Habitatge

En data 23 de setembre de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves per a l'any 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 36 anys, i que, a més de complir els requisits que estableix la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

 

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

 

Imports màxims de lloguer mensual o preu de cessió

L’’import màxim de lloguer o preu de cessió mensual per a l’habitatge o habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre, 600 euros

 

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l'Ebre: 300 euros

 

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Excepte en l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que és de 1.100 euros.

 

Ingressos:

Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). D’acord amb l’apartat 1 de la base reguladora 5 de l’annex de la Resolució DSO /2763/2022, de 13 de setembre de 2022, (DOGC núm. 8754 de 16.09.2022), el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2021.

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

 •  Telemàticament. En el moment de fer la sol·licitud cal tenir la documentació requerida en format PDF i la identificació digital preparada.
 • Presencialment. A l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a través del Registre General de l’Ajuntament. Recordeu que cal demanar cita prèvia

 

Consulteu la documentació, requisits i altres informacions del tràmit al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 56 56 / 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

#habitatge jove

Darrera actualització: 23.09.2022 | 12:13