Pla local de joventut 2023/2026

El Pla Local de Joventut de Caldes de Montbui per al període 2023 – 2026 és el document marc, promogut per l’Ajuntament i vehiculat amb la regidoria de Joventut, per implementar les polítiques de joventut i vertebrar els eixos de treball, els programes i els serveis que conformen les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys al municipi.

El Pla Local de Joventut és l’eina de treball que ha de permetre desenvolupar polítiques de joventut integral d’una forma pròxima. Alhora és l’instrument que respon a les circumstàncies i necessitats del context.


Es tracta doncs d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi.


El PLJ compta amb dues parts una de diagnosi i l’altre de disseny. La diagnosi suposa una anàlisi de la realitat juvenil, és a dir, les principals necessitats i problemàtiques de la població jove i l’anàlisi de les polítiques de joventut, on es té en compte el conjunt d’accions adreçades a la població jove. La diagnosi finalitza amb unes conclusions i orientacions que guien el treball desenvolupat a la segona fase.


El disseny recull aquells principals reptes detectats a la diagnosi i estableix l’estratègia del Programa Municipal de Joventut per als pròxims 4 anys, definint la missió, visió i valors de Joventut, i els diferents projectes que conformen el Pla segons eixos de treball. Alhora s’estableixen els objectius, lideratges, recursos necessaris, indicadors d’avaluació, entre altres elements.


Tant la fase de diagnosi com la fase de disseny han comptat amb una alta participació tècnica i juvenil, d’aquesta manera s’ha comptat amb la participació de la població i professionals a partir del recull d’enquestes i qüestionaris i espais de debat i treball.

Consulteu el Pla al document adjunt

 

Darrera actualització: 26.05.2023 | 14:54