Informació important sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

Divendres, 14 de gener de 2022 a les 10:06

La Generalitat intensifica a Catalunya la vigilància a les aus per la detecció d’influència aviària a les terres de Lleida. Consulteu les mesures d’higiene i de bioseguretat al web de l’Ajuntament

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals ha intensificat la vigilància i protecció de la influença aviària després que el Laboratori Central de Veterinària d’Algete hagi confirmat la presència del virus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), H5N1, en cinc aus salvatges localitzades a Soses (Segrià, Lleida).

Mesures de bioseguretat

Tenint en compte que el virus està present en explotacions domèstiques a Portugal i al sud de França, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d’especial risc a les zones d’especial vigilància de tot l’Estat, prohibint:

·         La utilització d’ocells dels ordres anseriformes (com oques, ànecs, o cignes) i charadriiformes com a reclam de caça.

·         La cria d’ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral.

·         La cria d’aus de corral a l’aire lliure. Quan no sigui possible, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar-ho si es col·loquen teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus silvestres, i sempre que s’alimentin i abeurin les aus a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l’arribada d’aus silvestres, evitant el contacte amb els aliments o l’aigua destinats a les aus de corral.

·         El subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on puguin accedir aus silvestres, excepte en el cas d’aigua tractada per garantir la inactivació del virus.

·         La presència d’aus de corral o un altre tipus d’aus captives en els centres de concentració d’animals, incloent-hi els certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració a l’aire lliure.

·         Finalment, els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral, han de quedar prou protegits contra els ocells aquàtics silvestres, de manera que se n’impedeixi l’accés, evitant així una possible infecció.

L’Ajuntament recorda a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que cal comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent i la importància de notificar qualsevol sospita de malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

·         Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

·         Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                               

·         Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  

·         Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).  

 

Pel que fa a Catalunya, per motius de prevenció, s’està preparant una resolució on s’extrapolen les mesures de bioseguretat a tots els municipis de Catalunya, més enllà de les zones de risc. Aquesta resolució, que es signarà en els propers dies, serà vigent des de l’endemà de la publicació fins al 20 d’abril, ja que és durant aquest període quan el risc és més elevat degut a la major afluència d’aus migrades des del nord d’Europa.

 

Darrera actualització: 14.01.2022 | 10:15