Finalitza la fase del tractament de l’estudi sobre els possibles beneficis de les aigües termals en persones amb COVID persistent

Divendres, 29 de juliol de 2022 a les 00:00

Aquest juliol finalitzen els tractaments termals de les persones que participen a l’estudi pilot sobre l’efecte de la balneoteràpia en persones que pateixen COVID persistent

Amb la finalització, aquest mes de juliol, dels tractaments termals per part del darrer grup assignat a rebre les aigües termals com a participant del projecte, finalitza la fase de tractaments termals de l’estudi pilot sobre els “Efectes de la balneoteràpia en pacients amb COVID-19 persistent“, una investigació impulsada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui i que porta a terme el Grup de recerca múscul-esquelètica de l’IMIM-,Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb la biòloga Natàlia Garcia Giralt com a investigadora principal.

L’objectiu de la investigació és avaluar la millora obtinguda en 48 pacients amb COVID persistent que se sotmetin al tractament termal rebut en una estació balneària de Caldes, concretament en el Termes Victòria. A part, es va establir un grup control amb pacients amb COVID persistent que no rebien la balneoteràpia.

Les sessions de balneoteràpia amb els primers grups de pacients van començar el dilluns 25 d’abril i, després que hagin passat pels tractaments 3 grups de pacients, aquesta fase ha finalitzat el 28 de juliol.

Els tractaments s’han fet en una dotzena de sessions, a dies alterns i en grups de 6-8 pacients, de manera que cada grup ha fet 3 sessions a la setmana durant un mes. El programa d’exercicis i sessions informatives han estat dissenyats per especialistes qualificats del Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui que han estat els responsables de dur a terme el programa.

Fases de l’estudi

La primera fase de l’estudi va començar el mes de febrer amb una crida a la participació per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui on s’ha obert a tota la ciutadania amb COVID persistent.

Les persones participants de l’estudi amb COVID persistent poden presentar una simptomatologia de fatiga, dificultat respiratòria, tos, dolor toràcic, cefalea, dolor muscular, dolor articular, erupcions, caiguda de cabell, o debilitat a les ungles. Altres símptomes són les seqüeles neurològiques, dificultat de concentració, parestèsies, trastorns del son, ansietat i alteracions de l’estat d’ànim.

Les persones que han rebut els tractaments termals i el grup control van realitzar un qüestionari de qualitat de vida a la primera visita, abans de rebre el tractament en el cas dels pacients assignats al grup de balneoteràpia, un segon qüestionari de qualitat de vida just en acabar el tractament (o al cap d’un mes en el cas del grup control) i un tercer qüestionari al cap d’un mes d’haver finalitzat el tractament (o al cap d’un mes en el cas del grup control).

Aplicabilitat dels resultats

Els resultats d’aquest estudi s’utilitzaran per avaluar els possibles beneficis de les aigües termals en persones amb COVID persistent. En cas que es demostri que la balneoteràpia redueix la simptomatologia post-COVID es podran dissenyar circuits de tractament en aigües termals dins les termes de Caldes de Montbui específics com a objectiu de millorar la qualitat de vida de pacients amb COVID-19 persistent. Aquest protocol de tractament amb aigües termals també podria ser aplicat en altres aigües termals tot i que, degut a les diferents característiques i propietats terapèutiques de cada aigua termal, caldrien més estudis per saber-ne l’aplicabilitat en altres termes.

Característiques de l’estudi

Les aigües termals han estat utilitzades des de l’antiguitat com a recurs terapèutic per a la recuperació de persones malaltes. Per conèixer les propietats dels tractaments termals en la recuperació de persones amb COVID19 persistent, el municipi termal de Caldes de Montbui lidera un projecte de recerca sobre els “Efectes de la balneoteràpia en pacients amb COVID-19 persistent“. L’estudi pilot permetrà avaluar la millora obtinguda en 48 pacients que es sotmetin al tractament rebut en una estació balneària que disposa d’aigua minero-medicinal qualificada com clorurado-sòdica hipertermal, segons els compendis d’Hidrologia Mèdica.

El projecte és una iniciativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que portarà a terme el Grup de recerca múscul-esquelètica de l’MIM-Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb la Dra. Natàlia Garcia Giralt, com a investigadora principal.

En l’estudi s’inclouen 48 pacients amb COVID-19 persistent que reben una balneoteràpia programada i el tractament habitual i es compararan amb un grup de pacients control que només rebran el tractament habitual. Els participants de l’estudi seran pacients visitats a la Unitat post-COVID de l’Hospital del Mar, seguint el protocol establert pel mateix hospital, o bé ciutadans de Caldes de Montbui i de la resta de la comarca.

Els pacients que han participat a l’estudi havien de ser majors de 18 anys amb COVID-19 persistent que afecta la seva qualitat de vida. La simptomatologia pròpia d’aquests tipus de pacients pot variar des de la fatiga, dificultat respiratòria, tos, dolor toràcic cefalea, dolor muscular, dolor articular , erupcions, caiguda de cabell i debilitat a les ungles. També s’inclouen símptomes neurològics com dificultat de concentració, parestèsies, trastorns del son, ansietat i alteracions de l’estat d’ànim.

Informe previ sobre els beneficis de les aigües termals en persones amb COVID19 persistent”

Per tal d’analitzar la viabilitat de l’estudi pilot, els investigadors de la UPC, Daniel López i Codina i Lluc Tost López, van realitzar un informe previ sobre l’"Ús de les aigües termals de Caldes de Montbui per a la recuperació de persones amb seqüeles de COVID19", amb l’objecte de determinar si les aigües termals de Caldes de Montbui podien ser útils per a la recuperació de pacients de COVID19. Els investigadors van concloure que les aigües clorurades i hipertermals de Caldes de Montbui poden ser útils per ajudar en la recuperació de pacients que pateixin seqüeles musculoesquelètiques, neurològiques i/o psicològiques derivades de la malaltia i del pas per centres hospitalaris.

L’informe recull que les aigües mineromedicinals, com el seu nom indica, contenen minerals, oligoelements i altres substàncies dissoltes en l’aigua. Aquests soluts són els que aporten propietats terapèutiques i poden variar entre diferents aigües termals. Així doncs, no hi ha dues aigües amb les mateixes característiques i, per tant, no hi ha dues aigües amb exactament les mateixes propietats terapèutiques. A part de la composició química, les propietats també venen determinades per les condicions físiques, sobretot la temperatura a la qual s’apliquen, i les tècniques d’aplicació que s’usen.

En el cas de les aigües de Caldes de Montbui aquestes tenen un origen meteòric i, tot i la seva elevada temperatura, es classifiquen com a tel∙lúriques (11), hipertermals (més de 37ºC) i de mineralització forta, ja que tenen un residu sec a 110 oC de 1235 mg/L, sent superior al valor llindar de 1000 mg/. Alhora es classifica com a clorurada i com a sòdica, ja que en el cas dels clorurs suposen el 74.5 %meq dels anions i en el cas del sodi el 90.3 %meq dels cations. I té una concentració de CaCO3 de 56.6 mg/L essent una aigua classificada com a molt tova (10).

Els beneficis de les seves aigües venen determinats per la predominança dels ions clorur i sodi, principalment pel clorur, i per l’elevada temperatura. A grans trets les aigües clorurades són estimulants de les funcions orgàniques i metabòliques; faciliten la recuperació d’intervencions quirúrgiques sobre l’aparell locomotor; i són indicades per afeccions reumàtiques i processos crònics de vies respiratòries.


 

Darrera actualització: 29.07.2022 | 12:09