Mediació ciutadana


És un servei que té per objecte resoldre conflictes no judicials.

El Servei de Mediació actua com un sistema alternatiu i complementari per a la resolució de conflictes. Consisteix en fer intervenir un professional neutral i imparcial en processos no judicials per resoldre conflictes on les parts no han pogut arribar a un acord per sí mateixes.

Conflictes que es poden tractar:

  • veïnals per sorolls, olors, obres, humitats, gestió de la comunitat, de relació, ús dels espais públics (ascensor) i altres
  • familirars per relacions intergeneracionals, relacions de parella, herències, persones depenents i altres
  • escolar per relació de família amb el centre, de joves amb el centre, entre famílies del centre, entre alumnes, absentisme escolar i altres
  • activitats econòmiques per qüestions contractuals (lloguer, compravendes,etc) i altres
  • associatius per relacions entre els membres, entre associacions, i altres
  • ús d'espais públics per serveis i equipaments municipals, convivència en l'ús i gaudi de l'espai públic i altres

Per oferir aquest servei l'Ajuntament té signat un conveni amb la Diputació.

A qui es dirigeix?

A tota la ciutadania.

Contacte

  • Adreça: Plaça de la Font del Lleó, 11
  • Telèfon: 93 865 56 56 
  • Horari: Dilluns de 8.00 h a 14.00 h i de 15.00 a 19.00 h / Dimarts de 15.00 h a 19.00 h / Divendres de 9.00 h a 15.00 h. És necessari sol.licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça de la Font del Lleó, 11, 93 865 56 56, Matins: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8.00 h a 14.00 h/ Tardes: Dijous de 16.30 h a 18.00 h) o als correus electrònics indicats.
  • Correu electrònic: mediacio@caldesdemontbui.cat ; caldesm@caldesdemontbui.cat

Tràmits

No hi ha tràmits.

Cost

Gratuït.

Àrea responsable

Serveis Personals. Participació Ciutadana.

Regidoria responsable

Regidoria de Participació Ciutadana i Voluntariat.

 

Darrera actualització: 26.05.2023 | 14:47