Control i regulació del trànsit


Aquest servei és una de les eines bàsiques per afavorir l'ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, així com per millorar la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les intervencions són de caràcter assistencial, sancionador i sobretot, preventiu.

Els àmbit que inclou són:

  • Investigació de les causes d'accidents i informació a les parts afectades
  • Servei de grua o retirada de vehicles en cas d'obstaculitzar la via pública o l'entrada a un gual
  • Regulació del trànsit
  • Prevenció de l'accidentalitat
  • Protecció escolar

A qui es dirigeix?

A tota la ciutadania

Contacte

Cost

Segons el tràmit

Tràmits

Al·legacions a multes

Autorització de repartiment de publicitat dinàmica

Baixa definitiva de vehicles

Denúncia mediambiental (incompliment d'horaris de locals nocturns, excés de soroll, etc) o urbanística

Informació d'accidents de trànsit i/o intervenció policial

Llicència per tall de carrer

Pagament de multes de trànsit

Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)

Petició de canvis en l'ordenació del trànsit o de la senyalització vial

Petició de zona de càrrega i descàrrega per a establiments comercials

Reclamació d'objectes i documents perduts

Recuperació de vehicle retirat per la grua municipal

Àrea responsable

Policia Local

Regidoria responsable

Regidoria de Seguretat Ciutadana

 

Darrera actualització: 26.05.2023 | 14:46