S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per actuacions d’accessibilitat a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o situació de dependència

Dimecres, 16 de novembre de 2022 a les 11:19

El termini per demanar ajuts per actuacions d’accessibilitat a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o situació de dependència és del 29 de novembre al 31 de gener de 2023

En data 15 de novembre de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució TER/3532/2022, de 7 de novembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per assegurar les actuacions d'accessibilitat universal a l'habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

Es tracta de subvencions per reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports i cures de llarga duració segons el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Dirigit a persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges, en els termes establerts als articles 7.1.a) i b) del Reial decret 1100/2021, de 10 de desembre,  en què resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

  • Tenir complerts 70 anys.
  • Tenir reconeguda legalment la discapacitat, segons l’establert a l’article 3.d) i 17 de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
  • Trobar-se en situació de dependència tal i com es desprèn de l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 

Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 29 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de gener de 2023, inclòs. Les obres s’han d’haver iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020 i han d’haver finalitzat amb anterioritat al 31.3.2023, inclòs, independentment del moment en què es concedeixi la subvenció. L’incompliment d’aquest termini màxim serà causa de revocació de la subvenció.

Imports màxims

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 7.477.499,98 d'euros que es distribuiran d'acord amb el que disposa l'article 7 del Reial Decret 1100/2021, de 10 de desembre. L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2022 en el moment de la resolució de la concessió. Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant una resolució de la persona titular de la Presidència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari en línia que estarà a disposició dels sol·licitants al portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). En el moment de fer la sol·licitud cal tenir la documentació requerida en la resolució TER/3532/2022 i la identificació digital preparada. Consulteu les condicions tècniques necessàries per a fer tràmits en línia a Tràmits gencat

Consulteu les bases en el document adjunt i tota la informació de com tramitar la subvenció en aquest enllaç

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

Darrera actualització: 16.11.2022 | 11:28