Perfil del Contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb la nova Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i que va entrar en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018, l’Ajuntament introdueix aquesta secció que agrupa la informació relativa a la contractació pública.

Per una banda l'Ajuntament de Caldes de Montbui està adherit a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, promoguda pel Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, i recull en el Perfil del Contractant la informació relativa als contractes licitat i adjudicats de l'Ajuntament i en el Registre Públic de Contracte (RPC) la informació dels contractes adjudicats, modificacions i pròrrogues. Per altra banda la contractació menor es recull també al Portal de Transparència.

Contactes

Departament de Contractació i Compres

Per a tots els contractes excepte els d'obres

Antoni Campelo campelora@caldesdemontbui.cat

Àrea de Serveis Territorials:

Per als contractes d'obres

Vicenç Conejos conejossv@caldesdemontbui.cat 

Darrera actualització: 27.07.2021 | 10:11
Darrera actualització: 27.07.2021 | 10:11