Processos selectius per a l'accés a les places de l'Ajuntament de Caldes de Montbui incloses en l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal- Exp. 4087/2022

Dimarts, 7 de febrer de 2023 a les 09:45

Es fa públic que en data 23 de desembre de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 2113/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de places de la plantilla de funcionaris/àries i personal laboral de l’Ajuntament de Caldes de Montbui incloses en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal, en el marc del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. - Expedient 4087/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 8 de febrer de 2023 al 27 de febrer de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15h a 19h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llistes provisionals d'admesos/es i exclosos/es

Llistes definitives admesos/es i exclosos/es

 

 

 

Darrera actualització: 06.05.2024 | 09:00