Procés selectiu places definitives personal laboral: professor/a de música, professor/a d'art i auxiliar tècnic/a de so - Exp. 8905/2023

Divendres, 29 de desembre de 2023 a les 09:30

Es fa públic que en data 21 de desembre de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia 2173/2023 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició dels processos selectius per cobrir de manera definitiva les places aprovades en l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a l’any 2023, i constitució de les corresponents borses de treball - Expedient 8905/2023.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu de les places de personal laboral de

  • Professor/a de música
  • Professor/a d'art
  • Auxiliar tècnic/a de so

és del dia 30 de desembre de 2023 al 18 de gener de 2024, ambdós inclosos 

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Darrera actualització: 12.02.2024 | 11:37