Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Educador/a Social. Exp. 1363/2020 - FINALITZAT

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00

Es fa públic que en data 2 de juny de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 767/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball d'Educador/a Socail. Exp. 1363/2019.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 30 de juny de 2020 al dia 19 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta resultats temari general i específic

Acta resultats prova pràctica

Nota rectificació acta resultats prova pràctica

Acta final de resultats

Darrera actualització: 14.05.2021 | 12:40