Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Treballador/a Social. Exp. 1391/2020 - FINALITZAT

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00

Es fa públic que en data 10 de juny de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 799/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball de Treballador/a Social. Exp. 1391/2019.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 30 de juny de 2020 al dia 19 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta de resultats temari

Acta resultats prova pràctica

Acta final de resultats

Darrera actualització: 14.05.2021 | 12:41