Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana de turisme- Exp. 332/2022 - FINALITZAT

Divendres, 25 de febrer de 2022 a les 08:05

Es fa públic que en data 14 de febrer de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 219/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana de tuisme - Expedient 332/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 26 de febrer de 2022 al 17 de març de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15.00h a 19.00h (cal sol·licitar cita prèvia online o trucant al 938655656).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats temari i cas pràctic

Acta final de resultats

Darrera actualització: 21.02.2023 | 11:23