Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana de cultura- Exp. 363/2022 - FINALITZAT

Divendres, 11 de febrer de 2022 a les 08:20

Es fa públic que en data 2 de febrer de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 149/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana de cultura - Expedient 363/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 12 de febrer de 2022 al dia 3 de març de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h i de 15.00h a 19.00h (cal sol·licitar cita prèvia online o trucant al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Decret 1169/2022 resolució recurs d'alçada i nova data proves

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova de temari, cas pràctic i data d'entrevistes

Acta final de resultats

Acta final resolució reclamacions

Darrera actualització: 21.02.2023 | 11:23