Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica - Exp 2708/2020 - FINALITZAT

Divendres, 26 de juny de 2020 a les 08:00

 

Es fa públic que en data 25 de juny de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 884/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica. Expedient 2708/2020.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 7 de juliol de 2020 al dia 26 de juliol de 2020, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta de resultats de les proves de temari

Acta de resultats de la prova pràctica

Acta de resultats de la prova de català

Acta final de resultats

Darrera actualització: 14.05.2021 | 12:40