Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar de Museu- Exp. 7187/2021 - FINALITZAT

Dimarts, 23 de novembre de 2021 a les 09:20

Es fa públic que en data 2 de novembre de 2021, mitjançant Decret d'Alcaldia 1517/2021 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de Museu- Expedient 7187/2021.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 20 de novembre de 2021 al dia 9 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i data inici procés selectiu

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova de temari

Acta resultats prova pràctica

Acta final de resultats

Llista borsa de treball definitiva

Darrera actualització: 17.03.2022 | 14:32