Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a de música diverses especialitats - Exp 1378/2020 - FINALITZAT

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 15:00

 

Es fa públic que en data 7 de juliol de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 962/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a de música de diverses especialitats (llenguatge musical, piano, flauta travessera, violí, viola, clarinet, bateria i percussió, cant, saxo, guitarra i violoncel) - Expedient 1378/2020.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és de dijous dia 16 de juliol de 2020 al dimarts dia 4 d'agost de 2020, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats temari i cas pràctic

Acta resultats prova de català

Acta resultats prova de castellà

Acta final de resultats

Darrera actualització: 14.05.2021 | 12:40