Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a d'adults- Exp. 879/2022 - FINALITZAT

Dimecres, 6 d'abril de 2022 a les 10:00

Es fa públic que en data 9 de març de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 393/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a d'adults - Expedient 1190/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 23 de març de 2022 al dia 11 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant la sol·licitud general al web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h i de 15.00h a 19.00h (cal sol·licitar cita prèvia online o per telèfon)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, constitució tribunal i data inici

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova teòrica i pràctica i data convocatòria entrevistes

Acta final de resultats

Llista final

Darrera actualització: 14.02.2023 | 11:29