Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Administratiu/va- Exp 6535/2020 - FINALITZAT

Dimarts, 1 de desembre de 2020 a les 09:10

 

Es fa públic que en data 23 de novembre de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 1667/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball d'Administratiu/va de l'Ajuntament de Caldes de Montbui - Expedient 6535/2020.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 2 de desembre de 2020 al dia 21 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova teòrica i prova pràctica

Acta resultats valoració mèrits

Acta final de resultats

 

Darrera actualització: 14.05.2021 | 12:37