Procés selectiu d'una/a Tècnic/a de Mobilitat i Espais Públics i constitució de borsa de treball - Exp. 465/2021 - FINALITZAT

Divendres, 24 de setembre de 2021 a les 08:45

Es fa públic que en data 4 d'agost de 2021, mitjançant Decret d'Alcaldia 1136/2021 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una/a Tècnic/a de Mobilitat i Espais Públics i constitució d'una borsa de treball- Expedient 465/2021.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 17 de setembre de 2021 al dia 6 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es i data inici procés selectiu

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova temari i prova pràctica

Acta final de resultats

 

 

Darrera actualització: 28.01.2022 | 13:19