Procés selectiu d'una/a Administratiu/va, funcionari/ària de carrera, i constitució de borsa de treball - Exp. 4329/2021 - FINALITZAT

Dilluns, 18 d'octubre de 2021 a les 09:30

Es fa públic que en data 28 de setembre de 2021, mitjançant Decret d'Alcaldia 1310/2021 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una/a Administratiu/va, funcionari/ària de carrera i constitució d'una borsa de treball- Expedient 4329/2021.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 15 d'octubre de 2021 al dia 3 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es i data d'inici de les proves

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats prova tipus test de temari

Acta resultats prova escrita de temari

Acta resultats prova pràctica

Acta resultats prova psicotècnica

Acta final de resultats

Llista borsa de treball definitiva

Darrera actualització: 17.03.2022 | 14:25