Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de joventut i infància i constitució de borsa de treball- Exp. 9208/2022 - FINALITZAT

Dijous, 19 de gener de 2023 a les 08:30

Es fa públic que en data 22 de desembre de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 2110/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de joventut i infància per a la seva cobertura definitiva i constitució d'una borsa de treball. - Expedient 9208/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 20 de gener de 2023 al 8 de febrer de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15h a 19h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es, data inici proves i constitució tribunal

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal

Acta resultats primera fase oposició

Acta resultats prova psicotècnica i concurs de mèrits

Acta final de resultats

Llista final borsa de treball

Darrera actualització: 28.07.2023 | 08:25