Procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics Exp. 1663/2018 - FINALITZAT

Divendres, 11 de maig de 2018 a les 10:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de març de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics, per cobrir l'esmentat lloc de treball de forma interina fins la cobertura definitiva de la plaça.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu

Decret d'emenes de la llista d'admesos/es i exclosos/es

Acta de resultats primera prova - temari general

Acta de resultats segona prova - temari específic

Acta de resultats tercera prova - cas pràctic

Acta resultat prova psicotècnica

Acta resultat final procés selectiu _entrevista curricular

Darrera actualització: 07.11.2018 | 09:09