Procés selectiu d'una plaça de Cap del Servei de Brigades, 7088/2018 - FINALITZAT

Dissabte, 1 de juny de 2019 a les 11:45

Es fa públic que en data 12 d'abril de 2019, mitjançant Decret d'Alcaldia 514/2019 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de Cap del Servei de Brigades - Exp.7088/2018.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 1 de juny de 2019 al  dia 20 de juny de 2019, ambdós inclosos. Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus. 

Bases i convocatòria

Sol.licitud per pendre part del procés selectiu

Llista admesos i exclosos 

Acta constitució

Acta resultats proves 

Darrera actualització: 10.02.2020 | 15:41