Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va Exp. 3812/2018 - FINALITZAT

Dimarts, 12 de juny de 2018 a les 13:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juny de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va exp. 3812/2018, per a la seva cobertura definitiva.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la darrera publicació de la convocatòria al BOPB, al DOGC o al BOE, és del 4 de juliol de 2018 i fins al 23 de juliol de 2018.  

Bases i convocatòria

Sol·licitud per pendre part en el procés selectiu

Llista admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu

Decret esmena llista admesos/es i exclosos/es procés selectiu

Acta de constitució tribunal

Acta resultat primera prova temari general

Acta resultat primera prova temari específic

Acta resultat prova pràctica 

Acta de la convocatòria per la prova psicotècnica de personalitat

Acta resultat prova psicotècnica 

Acta resultat final procés

Darrera actualització: 10.12.2018 | 11:52